English Arabic Malay
Text Size

Workshop on Blended Learning With Office 365

KURSUS ‘BLENDED LEARNING WITH OFFICE 365’ DI UUM KAMPUS KUALA LUMPUR

KURSUS BLENDED LEARNING WITH OFFICE 365 DI UUM KAMPUS KUALA LUMPUR

 

Satu sesi latihan ‘Blended Learning with office 365’ telah diadakan di UUM Kampus Kuala Lumpur. Latihan ini dihadiri oleh semua pensyarah. Latihan ini dikendalikan oleh Penolong Pengarah UTLC iaitu Dr Hasniza Bt Nordin yang di jemput khas dari UUM Sintok.

Latihan ini sangat bermanfaat sebagai pendedahan kepada semua pensyarah UUM Kampus Kuala Lumpur untuk digunakan sebagai bahan dan alatan pengajaran. Disamping memenuhi keperluan pangajaran ia juga dapat membantu para pensyarah mengunakan sepenuhnya kemudahan aplikasi komputer dan internet. Ia juga membantu pensyarah mengakses aplikasi ofis 365 didalam pengajaran.

Dr. Ahmad Rizal B. Mazlan, selaku Timbalan Pengarah akademik, UUM kampus Kuala Lumpur berpendapat latihan ini sangat berguna kepada semua pensyarah dan berharap program seperti ini didakan secara berkala di masa hadapan.