BENGKEL PENULISAN KAJIAN KES (2018, JUN 5)

UUM ONLINE: Kuala Lumpur, 05 Jun 2018 - Satu sesi bengkel penulisan kajian kes telah diadakan di UUMKL Kampus Kuala Lumpur. Bengkel yang di hadiri oleh semua pensyarah UUM Kampus Kuala Lumpur telah menjemput Prof. Dr. Zakaria Abas berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang penulisan kajian kes. 

Perkongsian ilmu memberi pendedahan dan pengetahuan dalam bidang penulisan memilih atau menentukan isu kajian, tempat kajian dan ahli ahli kajian yag terlibat mengikut bidang kepakaran masing masing. Timbalan Pengarah Akademik UUM Kampus Kuala Lumpur, Dr Ahmad Rizal berharap bengkel ini dapat membantu para pensyarah mendalami ilmu penulisan kajian kes dari masa ke semasa.

Connect with us

Universiti Utara Malaysia Kuala Lumpur,
41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz,
50300 Kuala Lumpur.
 +6 03 2610 3000
 +6 03 2694 9228
 uumkl@uum.edu.my
 

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

All Rights Reserved. Copyright © 2018 UUM Kuala Lumpur
Best viewed using All Browsers Available with the resolution of 1024 x 768